Školní klub

Ve školním klubu můžou děti druhého stupně navštěvovat kroužky němčiny, šití, rozvoje osobnosti, bubnování… . Kroužky budou otevřeny podle zájmu dětí.