PLÁNUJEME - 1.B

Plán exkurzí a mimoškolních akcí 2021 – 2022

  • Výlety do okolí školy

  • Návštěva letecké ZS Liberec

  • Přespávání ve škole

  • Návštěva divadelních představení - dle možností

  • Spolupráce s Domovem pro seniory Velké Hamry – dle možností

  • Sportovní den – zimní, jarní

  • Šumburské projekty – indiánský, adventní, velikonoční

  • Celoškolní projekty – dle možností

  • Návštěva ekocentra Divizna Liberec – program Co se děje ve skořápce

  • Školní výlety na konci školního roku