ZÁPIS 2023/24

Zápis do 1. tříd pro školní rok 2023/2024 


Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2023/24

( k vyplnění elektronicky - zveřejněna zde od 1. 4. 2023 do 25. 4. 2023)


Žádost o odklad školní docházky


Základní informace a kritéria pro přijímání dětí k plnění povinné školní docházky


Třináctero pro budoucího prvňáčka