Kroužky

POHYBOFKY

  • Děti si navrhnou pohybové aktivity, které se snažíme realizovat

  • Zaměření na koordinaci, správné držení těla, celkový pohybový rozvoj a týmová spolupráce

  • Hlavním cílem je, aby si děti společně trávený čas naplno užily.

ODPOLEDNÍ POČTENÍ

  • Relaxace po náročném dni ve škole

  • Probouzíme chuť ke čtení

Znakujeme

V letošním školním roce se scházíme každé pondělí od 13 hodin na kroužku českého znakového jazyka. S tímto nápadem přišli samotní žáci druhého stupně, kteří se chtěli naučit další (pro leckteré v pořadí už třetí) cizí jazyk, který je mateřským jazykem českých Neslyšících.

Na kroužku se učíme znaky základních komunikačních témat (pozdravy, představení, roční období, rodina apod.) a základní gramatické jevy. A to formou společných rozhovorů.

Neméně důležitým přínosem kroužku je i rozvoj dalších dovedností – naslouchání, empatie, komunikační pravidla – a také poznání kultury Neslyšících, ve které hraje důležitou roli právě znakový jazyk.

Chceš se naučit něco nového? Přijď se také podívat … a nauč se třeba tleskat ve znakovém jazyce.

Badatelský kroužek

Badatelé se scházejí ve středu.

  • bádali jsme v bioobchodě nad potravinami

  • vyráběli jsme hudební nástroje

  • pracujeme v dílně, zkoumali jsme druhy a vlastnosti dřeva

  • pracovali jsme s lany, karabinami a kladkami

  • dělali pokusy se statickou elektřinou


Čtenářský kroužek

V našem čtenářském klubu je momentálně 12 dětí. Najdou se mezi nimi i prvňáčci, kteří čtení pomalu přicházejí na chuť. Čteme společně knihy půjčené z naší školní knihovny, ale samozřejmě si děti nosí i svoje vlastní knížky. Často si díla rozebíráme a snažíme se vžít

do hlavních hrdinů. Není naším cílem sedět pouze nad knihou, ale rádi si zahrajeme i nějaké tématické hry, kde rozvíjíme svou fantazii a často i pohybové dovednosti. Na fotkách je vidět jak děti sbírají písmenkové kostky a skládají slova na daný příběh, který přečetly. Jsme si jistí, že si každý náš člen vytvoří pozitivní vztah ke čtení a budeme se rozrůstat.


Kroužek deskových her

Deskové hry jsou každé úterý od 13.30-15.00h. Máme k dispozici hodně zábavných a logických stolních her. Snažíme se zde rozvíjet dětem logiké myšlení nejen formou hry, ale i za pomocí různých hlavolamů. Některé hry si vyrábíme sami a děti to moc baví.

Citadela, Malý princ, Lascaux, Aktivity, Pylos, ale i piškvorky, nebo autíčka… V pondělí odpoledne hrajeme deskovky.


Kroužek šití

V tomto kroužku žáci získají základy šití, nejprve ručního a následně šití na šicím stroji. Seznámí se s různými textilními materiály a jejich zpracováním. V průběhu školního roku budeme šít různé výrobky. Začneme těmi méně obtížnými (např. nákupní taška, polštář, chňapka), ke konci školního roku by měli umět ušít dle vlastního výběru oblíbený kousek do svého letního šatníku.

Cílem tohoto kroužku je procvičení jemné motoriky, větší představivosti, samostatné práce a dalších ručních dovedností.


Kroužek doučování

V říjnu jsme zahájili doučování, které probíhá každé úterý od 12:30 do 13:30. Schází se zde celkem 6 dětí – od prvňáčků po páťáky. Procvičujeme to, co je právě potřeba. Při doučování používáme různé učební pomůcky pro lepší pochopení dané látky, a to děti moc baví


Rozvoj osobnosti

každé pondělí (14:00 – 15:00)

V tomto kroužku se budou žáci podílet na organizaci – burzy knih, maškarního plesu, charitativních akcí a recyklohraní. Budou také vytvářet různé plakáty, kterými budou propagovat akce naší školy. Dále se žáci seznámí se zásadami a technikami učení, pomůckami, které jim usnadní učení. Budou vyhledávat a třídit informace, naučí se hodnotit sami sebe i ostatní. Budou vystaveni běžným problémovým situacím, na které budou hledat vhodné řešení. Zdokonalí si své komunikační schopnosti, vyzkouší si nepřipravený i připravený projev. Seznámí se s podnikáním a jeho riziky – založí si svou fiktivní firmu a pokusí se uvést nějaký nový výrobek na trh.


Tanec/vaření

úterý (14:00 – 15:00); středa (14:00 – 15:00); VAŘENÍ – středa (12:45 – 13:45)

Tancem vnímáme své tělo, rytmus, rozvíjíme svou fantazii, tvořivé schopnosti a trénujeme vzájemnou kooperaci. Žáci nacvičují vystoupení na školní akce, zároveň si zkouší druhy společenských a moderních tanců. Při této aktivitě si užíváme mnoho legrace, ale je to také těžká dřina a mnoho prolitého potu.