Informace

Tato forma vzdělávání je vhodná pro:

 • Rodiny, které pobývají dlouhodobě v zahraničí a děti tam nenavštěvují povinnou školní docházku

 • Děti, které potřebují prostor pro rozvíjení výjimečného talentu v určité oblasti

 • Děti, které z důvodu handicapu či zdravotních důvodu nemohou pravidelně navštěvovat školu

 • Děti, které se vzdělávají v komunitních školách či skupinách

Za vzdělávání svých dětí v těchto případech zodpovídají rodiče. Děti pravidelně dochází do kmenové školy k hodnocení. Rodiče mají možnost konzultovat vzdělávání svých dětí s učitelem, který působí na škole jako koordinátor individuálního vzdělávání.


Podmínky přijetí na individuální vzdělávání

 1. Osoba zodpovědná za vzdělání dítěte na 1. stupni musí mít ukončené středoškolské vzdělání. Osoba zodpovědná za vzdělání dítěte na 2. stupni musí mít ukončené vysokoškolské vzdělání.

 2. Osobní schůzka s koordinátorkou individuálního vzdělávání nebo ředitelkou školy (viz kontakty)

 3. Doložení níže uvedených dokumentů:

   • vyjádření Pedagogicko-psychologické poradny s datem dřívějším, než je na Žádosti o povolení individuálního vzdělávání

   • kopie maturitního vysvědčení vzdělavatele dítěte na 1. stupni

   • kopie vysokoškolského diplomu vzdělavatele dítěte na 2. stupni

   • kopie rodného listu dítěte

4. Řádně vyplněné tiskopisy (ke stažení v Dokumentech)

 • IV-Žádost o povolení individuálního vzdělávání (1. a 2. stupeň ZŠ)

 • IV-Žádost o přestup dítěte do základní školy

 • IV-DOTAZNÍK, základní údaje o dítěti

 • IV-Příloha k žádosti o povolení individuálního vzdělávání

Doporučujeme vše vyřizovat s dostatečným časovým předstihem. Především v Pedagogicko-psychologických poradnách bývají delší čekací lhůty.


Tým učitelů pečujících o děti na IV

Jana Duňková – ředitelka školy, učitelka 1. stupně

Adéla Prašivková – koordinátorka IV, učitelka 1. stupně a speciální pedagog

Iva Knápková – učitelka 2. stupně

Jan Prašivka – učitel 1. a 2. stupně

Lenka Marková – učitelka a průvodkyně dětí na individuálním vzdělávání

Adéla Hudáková – učitelka 2. stupně – jazyky