Trojlístek

Od září 2019 je otevřena smíšená třída 1. – 3. ročník – TROJLÍSTEK

PROJEKTY, INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP, SPOLUPRÁCE, SAMOSTATNOST, RESPEKT K DÍTĚTI, KOMUNIKACE, SMYSLUPLNOST, PLÁNOVÁNÍ, ZODPOVĚDNOST. Pracujeme inovativními přístupy a metodami vzdělávání.

Od září 2019 je otevřena pro rodiče a děti se zájmem o inovativní způsoby třída se sloučenými ročníky /1., 2., 3. ročník dohromady/. Stále je možné přihlašovat do této třídy děti 2. a 3. ročníku. Pro přihlášení a bližší informace kontaktujte vedení školy.

* Prostor pro výuku je vybaven pomůckami a členěn na pracovní koutky pro individuální práci

* Respektování tempa jednotlivých dětí

* Individuální plánování práce

* Slovní hodnocení a vedení dětí k vlastnímu sebehodnocení

* Zodpovědnost, samostatnost a spolupráce

* Projekty a propojování předmětů

* Studium v přírodě

* Učitel = průvodce nnjnjs