Masarykova základní škola Tanvald, příspěvková organizace

200 žáků

v denním režimu ve vzdělávacím programu Škola vědění a poznání II., Respekt poznání a vědění (ŠVP).

Přibližně 260 žáků

zapsáno v individuálním nebo zahraničním vzdělávání na 1. i na 2. stupni základní školy.

Máme dvě pracoviště

Budovu na adrese Školní 416, 1. – 9. ročník

Budovu na adrese Raisova 333, 1. – 5. ročník

JSME ŠKOLOU


  • kde si svůj pocit úspěchu může zažít každé dítě.

  • kde přistupujeme ke každému dítěti individuálně.

  • kde s dětmi a rodiči komunikujeme.

  • kde učitelé přemýšlejí nad tím, co, jak a proč dělají.

  • kde se orientujeme na dovednosti (spolupráci, komunikaci, řešení problémů, dodržování pravidel a povinností, poučení se z vlastních chyb, dodržování pracovních návyků).

  • kde je kvalitní vybavenost pro informační technologii.

  • kde chceme, aby se děti hýbaly (využití tělocvičny o přestávce, zájmové kroužky, pobyt venku).

  • kde se zaměřujeme na speciálně – pedagogickou péči a péči logopedickou.

  • kde jsme otevřeni k dalším zajímavým podnětům a spolupráci.