Aktuality

Organizace školního roku 2022/2023

Období školního vyučování a období školních prázdnin stanovuje zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Podrobnosti k organizaci školního roku, druhy, délku a termíny školních prázdnin upravuje vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění pozdějších předpisů. Informace k organizaci školního roku 2022/2023 vycházejí z výše uvedených právních předpisů.

  • Vyučování ve školním roce 2022/2023 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích ve čtvrtek 1. září 2022.

  • Podzimní prázdniny stanovuje MŠMT na středu 26. října a čtvrtek 27. října 2022.

  • Vánoční prázdniny začínají v pátek 23. prosince 2022 a končí v pondělí 2. ledna 2023. Vyučování začne v úterý 3. ledna 2023.

  • Vysvědčení s hodnocením za první pololetí bude žákům předáno v úterý 31. ledna 2023.

  • Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 3. února 2023.

  • Jarní prázdniny 20. 2. - 26. 2. 2023

  • Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 6. dubna 2023.

  • Vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 30. června 2023.

  • Hlavní prázdniny trvají od 1. července 2023 do 31. srpna 2023.

  • Vyučování ve školním roce 2023/2024 začne v pondělí 4. září 2023.