Projekty

Projekt Digitalizujeme školu

V rámci Investice č. 2: Vybavení škol digitálními technologiemi z komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace z Národního plánu obnovy vynaložila škola finanční prostředky k dosažení cíle č. 172 zakoupením digitálních technologií a vybavení za účelem dálkového studia. 

Projekt Škola poznání a vědění

V rámci Operačního programu Jan Amos Komenský na naší škole působí speciální pedagog a školní asistent. Žákům školy je umožněno inovativní vzdělávání zaměřené na vlastní rozvoj a pedagogům větší možnosti v sebevzdělávání.

Základním posláním Nadace Terezy Maxové dětem je umožnit každému dítěti vyrůstat v rodině.

Činnost Nadace Terezy Maxové dětem je zaměřena na následující tři pilíře podpory:

Více o činnosti nadace se dozvíte na www.terezamaxovadetem.cz

Projekt NPO podpora žáků

Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy 

Masarykova základní škola Tanvald je  ve školním roce 2021/22 podpořena dotací z projektu "Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy" 

Cílem programu je podpořit žáky po distanční výuce a pomoci jim vyrovnat propady ve vzdělání, které mohly při distanční výuce vzniknout. V programu doučování jsou podporováni žáci celé školy zejména v oblastech matematiky, českého, anglického i německého jazyka. Dle potřeb jednotlivých žáků doučujeme také další odborné předměty. 

Pomáháme školám k úspěchu

Naší vizí je škola, kde: "Každý žák se učí naplno a s radostí a své učení si řídí."

​Tedy škola, kde: 

Spolupracujeme celkem se 113 školami po celé České republice. Školou vybraní učitelé jsou zapojeni do celorepublikové projektové učící se komunity, využívají pomoci pedagogických konzultantů a silného odborného zázemí projektu. Společně vytváříme a sdílíme know-how a zkušenosti s budováním bezpečné a podnětné kultury pro učení.

Naše škola je zapojena do projektu Desatero pro primární prevenci, který zaštiťuje spolek PreSafe za podpory MŠMT (Projekt č. 2280/2021-3).

Projekt Desatero je zaměřený na primární prevenci rizikového chování u žáků ve věkové kategorii od 12 do 16 let, tedy druhého stupně. Smyslem je aktivně předcházet výskytu rizikového chování u žáků, respektive minimalizovat dopady takového chování.

Projekt cílí na propojení běžné výuky s primární prevencí, a to s podporou desetidílného seriálu, který doplní další edukativní aktivity. Všechny díly seriálu jsou inspirované skutečnými příběhy dětí. Reflektují následující problematiky:

Součástí projektu je také on-line kvíz, který účastníci preventivního programu vyplní po shlédnutí jednotlivých dílů, aby si ověřili své znalosti o dané problematice.

Prevence je COOL!

Síťování

Naše škola je zapojena do projektu Síťování základních škol v oblasti čtenářské gramotnosti, jehož realizátorem je Základní škola Dašice (okres Pardubice). Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Projekt si klade za cíl vybudovat síť sdílení zkušeností mezi učiteli základních škol. Tím chce dosáhnout trvalého rozvoje pedagogických kompetencí zapojených učitelů a zvýšení kvality vzdělávání ve školách. Sítě škol fungují okolo jednotlivých center.

Projekt se zaměřuje na boření mýtu, že čtenářská gramotnost se dá rozvíjet pouze v tematické oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Proto je určen učitelům prvního i druhého stupně a všech aprobací.

Ve čtvrtém roce projektu vzniklo centrum i na naší škole. Jeho cílem je realizovat pravidelná setkávání učitelů z jiných škol. Jednotlivá setkání budou zaměřena tematicky. Společně budeme mít možnost sdílet zkušenosti z našich pedagogických praxí.

Centrum vedou Bc. Adéla Šeflová a Mgr. Monika Šrýtrová.

Projekt Evropské unie – Šablony III.

V rámci výzvy Šablony III naše škola získá částku 457 642 Kč. Díky dvouletému projektu EU působí na naší škole školní asistentka pro žáky prvního i druhého stupně, která bude úzce spolupracovat s pedagogy a rodinami. Na škole proběhne projektový den s odborníkem podle potřeb dětí. Těšíme se také na návštěvy inspirujících škol.


Projekt Evropské unie – Šablony II.

V rámci výzvy Šablony II naše škola získá částku 1 111 445 Kč. Díky dvouletému projektu EU na škole bude působit asistentka pro žáky druhého stupně, která bude úzce spolupracovat s pedagogy a rodinami. Na škole vznikne čtenářský a badatelský klub, klub deskových a logických her. Těšíme se také na návštěvy inspirujících škol a zajímavé semináře pro pedagogy zaměřené na osobní rozvoj a inkluzi.


Projekt Evropské unie – Ovoce a zelenina do škol

Naše škola se přihlásila do projektu „Ovoce a zelenina do škol“. Žáci školy dostávají 2x za měsíc zdarma čerstvé ovoce, zeleninu, ovocné a zeleninové šťávy nad rámec pravidelného školního stravování. Cílem tohoto projektu je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit zdravé stravovací návyky ve výživě dětí, bojovat proti epidemii dětské obezity a zvrátit klesající spotřebu ovoce a zeleniny. Ke zvýšení účinnosti projektu „Ovoce a zelenina do škol“ je součástí bezplatná distribuce ovoce a zeleniny do školy podpořena doprovodnými vzdělávacími programy školy. Dále jsou žáci prakticky seznamováni s ovocem a zeleninou v rámci výuky, školními projekty a soutěžemi se zaměřením na ovoce a zeleninu.