Projekty

Pomáháme školám k úspěchu

Naší vizí je škola, kde: "Každý žák se učí naplno a s radostí a své učení si řídí."

​Tedy škola, kde:

  • každý žák s potěšením i kriticky užívá texty různého druhu;

  • panuje kultura příznivá pro učení každého, dětí i dospělých.

Spolupracujeme celkem se 113 školami po celé České republice. Školou vybraní učitelé jsou zapojeni do celorepublikové projektové učící se komunity, využívají pomoci pedagogických konzultantů a silného odborného zázemí projektu. Společně vytváříme a sdílíme know-how a zkušenosti s budováním bezpečné a podnětné kultury pro učení.

Síťování

Od počátku září je naše škola zapojena do projektu Síťování základních škol v oblasti čtenářské gramotnosti, jehož realizátorem je Základní škola Dašice (okres Pardubice). Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Projekt si klade za cíl vybudovat síť sdílení zkušeností mezi učiteli základních škol. Tím chce dosáhnout trvalého rozvoje pedagogických kompetencí zapojených učitelů a zvýšení kvality vzdělávání ve školách. Sítě škol fungují okolo jednotlivých center.

Ve čtvrtém roce projektu vzniká centrum i na naší škole. Jeho cílem je realizovat pravidelná setkávání učitelů z jiných škol. Na každém setkání si vyzkoušíme různé metody práce s textem, následně budeme mít možnost realizovat je ve vlastní praxi a vzájemně sdílet zkušenosti.

Centrum povedou Bc. Adéla Šeflová a Mgr. Monika Šrýtrová, které za sebou mají úvodní dvoudenní školení pro vedoucí center v Pardubicích. Za zapojení do projektu se mohou těšit mimo jiné na zahraniční stáž či letní školu.

Projekt se zaměřuje na boření mýtu, že čtenářská gramotnost se dá rozvíjet pouze v tematické oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Proto je určen učitelům prvního i druhého stupně a všech aprobací. V současné době máme jedenáct přihlášených zájemců z pěti škol. Účastníci získají příspěvek na nákup knih a deskových her pro svou školu či přístup k materiálům a testům na webovém portálu Svět gramotnosti.

Těšíme se na první setkání, které se uskuteční ve čtvrtek 15. 10. 2020.

Vedoucí centra Bc. Adéla Šeflová a Mgr. Monika Šrýtrová


Projekt Evropské unie – Šablony III.

V rámci výzvy Šablony III naše škola získá částku 457 642 Kč. Díky dvouletému projektu EU působí na naší škole školní asistentka pro žáky prvního i druhého stupně, která bude úzce spolupracovat s pedagogy a rodinami. Na škole proběhne projektový den s odborníkem podle potřeb dětí. Těšíme se také na návštěvy inspirujících škol.


Projekt Evropské unie – Šablony II.

V rámci výzvy Šablony II naše škola získá částku 1 111 445 Kč. Díky dvouletému projektu EU na škole bude působit asistentka pro žáky druhého stupně, která bude úzce spolupracovat s pedagogy a rodinami. Na škole vznikne čtenářský a badatelský klub, klub deskových a logických her. Těšíme se také na návštěvy inspirujících škol a zajímavé semináře pro pedagogy zaměřené na osobní rozvoj a inkluzi.


Projekt Evropské unie – Ovoce a zelenina do škol

Naše škola se přihlásila do projektu „Ovoce a zelenina do škol“. Žáci školy dostávají 2x za měsíc zdarma čerstvé ovoce, zeleninu, ovocné a zeleninové šťávy nad rámec pravidelného školního stravování. Cílem tohoto projektu je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit zdravé stravovací návyky ve výživě dětí, bojovat proti epidemii dětské obezity a zvrátit klesající spotřebu ovoce a zeleniny. Ke zvýšení účinnosti projektu „Ovoce a zelenina do škol“ je součástí bezplatná distribuce ovoce a zeleniny do školy podpořena doprovodnými vzdělávacími programy školy. Dále jsou žáci prakticky seznamováni s ovocem a zeleninou v rámci výuky, školními projekty a soutěžemi se zaměřením na ovoce a zeleninu.