Masarykova základní škola Tanvald, příspěvková organizace

290 žáků

v denním režimu ve vzdělávacím programu Škola vědění a poznání II., Respekt poznání a vědění (ŠVP) a nově zřízené Montessori třídy.

Přibližně 170 žáků

zapsáno v individuálním nebo zahraničním vzdělávání na 1. i na 2. stupni základní školy.              

Máme dvě pracoviště

Budovu na adrese Školní 416, 1. – 9. ročník

Budovu na adrese Raisova 333, 1. – 5. ročník