Školní klub

ŠKOLNÍ KLUB a KLUBÍK na budově Školní 416

Pro nedružinové zájemce z 3. až 6. ročníku bude možné se zapsat do ŠKOLNÍHO KLUBÍKU, který povedou Olena, Yehorova, Martina Perlíková a Irena Legindi Děti po obědě můžou navázat školním klubem, předpokládaná doba trvání je každý den do 14:45.

Zapsat se je možné jen na určité dny případně na celý týden.

Zápis do Školního klubu i Školního klubíku proběhne v prvním týdnu 4. - 8. 9.2023. Zájemci vyplní zápisový lístek a přinesou do 11.9.2023 zpět do školy. Zápisový lístek je k dispozici u třídních učitelů.

Ve čtvrtek 14.9. v 9 h proběhne ve škole nábor mladých basketbalistů. Kroužek spadá pod středisko volného času Domeček Tanvald - viz https://www.svctanvald.cz/krouzky .

DIVADELNĚ POHYBOVÁ DÍLNA s Adélou Prašivkovou 

Vždy ve středu od 14.00 do 15.30 se bude konat v rámci Školního Klubu Divadelně pohybová dílna - pro děti druhého stupně (6. – 9. třída)

Ve čtvrtek od 14.00 do 15.30 pro děti 3. – 5. třídy

Budeme si hrát, hledat, poznávat, prožívat, bádat a dobře se bavit! Budeme se inspirovat divadelní tvorbou, ale i sami tvořit. Pomáhat nám bude hudba, pohyb a výtvarná tvorba. Těším se na vás na prvním setkání 13.9. / 14.9.2023 ve 14 hodin v malé tělocvičně.

FILMOVÝ KLUB s Klárou Hewitt

Každou středu od 14:15 do (cca) 15:45 se bude konat filmová klub pro žáky druhého stupně (6.-9. třída).

Nabízíme nahlédnutí do světa filmu, filmové historie i současnosti. První setkání proběhne 13.9. ve třídě třetího trojročí Montessori.

Na filmové fandy se těší Klára Hewitt.

ROZVOJ OSOBNOSTI s Denisou Šepsovou

Každé pondělí od 14:00 do 15:00 se bude konat kroužek ROZVOJ OSOBNOSTi pro žáky druhého stupně (6.-9. třída). Činnosti budou různorodé – vaření, pohyb, tvorba propagačním materiálů nejen na počítačích, pořádání akcí pro děti apod. Pro bližší informace přijďte na 1. setkání, které se bude konat 11. 9. 2023 od 14:00 ve školní knihovně před učebnou informatiky.