Školní družina

Školní družina je přednostně určena pro žáky nižších ročníků 1. stupně základní školy.

Činnost školní družiny vychází ze školního vzdělávacího programu školní družiny a prioritou je pobyt venku. Ve školní družině si mohou žáci po ukončení společného programu a na přání rodičů vypracovávat domácí úkoly.

Provozní doba školní družiny

Pracoviště Školní 416 (hlavní budova)

Ranní provoz 7:00 - 7:50

Odpolední provoz 11:30 - 16:30

Pracoviště Raisova 333 (Šumburk)

Ranní provoz 6:20 - 7:45

Odpolední provoz 11:40 - 16:00

Podmínky přihlašování žáků do školní družiny

Zápis žáků do školní družiny probíhá vždy v září – první školní den. Zápis platí i pro žáky, kteří navštěvovali školní družinu i v předchozím školním roce.

Při vyšším počtu zájemců o školní družinu, než je její maximální kapacita – 80 dětí, budou žáci přijímáni v tomto pořadí

1. přednostně žáci z nižších ročníků

2. dojíždějící žáci a žáci zaměstnaných rodičů

3. žáci, u kterých je domluvena systematický podpora ve vzdělávání

Ukončení docházky do školní družiny

 • Odhlášení žáka z docházky: osobně či písemně, kdykoli v průběhu školního roku.

 • Vyloučení žáka z docházky: při opakovaném porušování Vnitřního řádu školní družiny, šikaně či hrubých kázeňských přestupcích.

Platba za pobyt žáka ve školní družině

 • Poplatek 500 Kč za rok (tj. 50 Kč za měsíc) – vybírán na začátku školního roku

Žákům, kteří navštěvovali školní družinu v minulém školním roce bude úplata za školní družinu ponížena za dobu uzavření škol.

Platbu vybírá vychovatelka školní družiny proti příjmovému dokladu.

Odchod žáků ze školní družiny

 • Na základě písemné dohody s rodiči odchází žák v doprovodu, nebo samostatně v předem určenou dobu – jak je uvedeno v zápisním lístku do školní družiny.

 • Odchod žáků v jinou dobu než uvedenou v přihlášce je možný pouze:

  1. předáním rodičům nebo jiným pověřeným osobám

  2. na základě písemné omluvenky od rodičů opatřené příslušným datem

Vzhledem k programu školní družiny bychom prosili, aby odchody žáků probíhaly v době do 13.30 hodin nebo po 15.00 hodině.

Informace o provozu

 • Informace o organizaci provozu ŠD jsou předány rodičům při zápisu a průběžně.

 • Informace o provozu o prázdninách jsou k dispozici s časovým předstihem na webových stránkách školy nebo vyvěšeny ve vestibulu školy.

 • Při nevolnosti nebo zranění žáka vychovatelka neprodleně informuje osobně nebo telefonicky zákonné zástupce. Rodič si následně své dítě vyzvedne.

 • Bezpečnost žáků je zajištěna stálým dohledem vychovatelek v budově ŠD, v areálu školy a při různých aktivitách organizovaných ŠD.

Dočasné umístění žáků do školní družiny

 • Dočasný pobyt ve školní družině mohou využívat žáci v ranních hodinách – týká se pouze dojíždějících žáků, kteří nejsou přihlášeni do školní družiny.

 • Dále mohou být do ŠD umístěni žáci v případě neplánovaného přerušení výuky, po dohodě s ředitelstvím školy, vyučujícími.

Provoz školní družiny v době vedlejších prázdnin

 • Bude probíhat pouze v případě, že se do družiny písemně přihlásí 20 a více žáků, kteří jsou řádně přihlášeni ve školní družině.