Školní družina

Školní družina je přednostně určena pro žáky nižších ročníků 1. stupně základní školy.

Činnost školní družiny vychází ze školního vzdělávacího programu školní družiny a prioritou je pobyt venku. Ve školní družině si mohou žáci po ukončení společného programu a na přání rodičů vypracovávat domácí úkoly.

Provozní doba školní družiny

Pracoviště Školní 416 (hlavní budova)

Ranní provoz 7:00 - 7:50

Odpolední provoz 11:30 - 16:15

Pracoviště Raisova 333 (Šumburk)

Ranní provoz   6:20 - 7:45

Odpolední provoz 11:40 - 16:00

Podmínky přihlašování žáků do školní družiny

Zápis žáků do školní družiny probíhá vždy v září – první školní den. Zápis platí i pro žáky, kteří navštěvovali školní družinu i v předchozím školním roce.

Při vyšším počtu zájemců o školní družinu, než je její maximální kapacita – 85 dětí, budou žáci přijímáni v tomto pořadí

1. přednostně žáci z nižších ročníků

2. dojíždějící žáci a žáci zaměstnaných rodičů

3. žáci, u kterých je domluvena systematický podpora ve vzdělávání

Ukončení docházky do školní družiny

Platba za pobyt žáka ve školní družině

Žákům, kteří navštěvovali školní družinu v minulém školním roce bude úplata za školní družinu ponížena za dobu uzavření škol.

Platbu vybírá vychovatelka školní družiny proti příjmovému dokladu.

Odchod žáků ze školní družiny

Vzhledem k programu školní družiny bychom prosili, aby odchody žáků probíhaly v době do 13.30 hodin nebo po 15.00 hodině.

Informace o provozu

Dočasné umístění žáků do školní družiny

Provoz školní družiny v době vedlejších prázdnin