Důležité informace

Na naší škole dlouhodobě podporujeme rodiny s dětmi v individuálním vzdělávání.

Respektujeme vzdělavatele a pomáháme mu při domácím vzdělávání nést vlastní zodpovědnost. Neochraňujeme vzdělavatele před realitou světa, ale nabízíme opravdovou zodpovědnost pro rodiče a možnost vytvoření zodpovědnosti a sociálního pochopení pro žáky. 

Zároveň považujeme vzdělavatele za svoje kolegy a jsme často a rádi inspirováni jejich pedagogickým umem a tvořivostí.

Tato forma vzdělávání je vhodná pro

Za vzdělávání svých dětí v těchto případech zodpovídají rodiče. 

Děti pravidelně dochází do školy k přezkoušení. 

Rodiče mají možnost konzultovat vzdělávání svých dětí i s učiteli odborných předmětů a s koordinátorem individuálního vzdělávání.

Podmínky přijetí na individuální vzdělávání

3. Řádně vyplněné a podepsané tiskopisy (ke stažení v Dokumentech)

Doporučujeme vše vyřizovat s dostatečným časovým předstihem. 

Především v Pedagogicko-psychologických poradnách bývají delší čekací lhůty.

Rozvrh konzultačních hodin