Důležité informace

Na naší škole dlouhodobě podporujeme rodiny s dětmi v individuálním vzdělávání.

Respektujeme vzdělavatele a pomáháme mu při domácím vzdělávání nést vlastní zodpovědnost. Neochraňujeme vzdělavatele před realitou světa, ale nabízíme opravdovou zodpovědnost pro rodiče a možnost vytvoření zodpovědnosti a sociálního pochopení pro žáky.

Zároveň považujeme vzdělavatele za svoje kolegy a jsme často a rádi inspirováni jejich pedagogickým umem a tvořivostí.

Tato forma vzdělávání je vhodná pro

 • Rodiny pravidelně dojíždějící do zahraničí a děti tam nenavštěvují povinnou školní docházku

 • Děti, které potřebují prostor pro rozvíjení výjimečného talentu v určité oblasti

 • Děti, které z důvodu handicapu či zdravotních důvodu nemohou pravidelně navštěvovat školu

 • Děti, které se vzdělávají v komunitních školách či skupinách

 • Děti rodin, které nemají v blízkosti svého bydliště školu vyhovující individuálním potřebám dítěte

 • a další...

Za vzdělávání svých dětí v těchto případech zodpovídají rodiče.

Děti pravidelně dochází do školy k přezkoušení.

Rodiče mají možnost konzultovat vzdělávání svých dětí i s učiteli odborných předmětů a s koordinátorem individuálního vzdělávání.

Podmínky přijetí na individuální vzdělávání

 1. Osobní schůzka s koordinátorkou IV - Adélou Prašivkovou (adela.prasivkova@mzstanvald.cz, 770 689 340) nebo ředitelkou školy

 2. Doložení níže uvedených dokumentů:

  • vyjádření Pedagogicko-psychologické poradny (nebo SPC) v rejstříku MŠMT (zpravidla státní PPP) s datem dřívějším, než je na Žádosti o povolení individuálního vzdělávání

  • kopie maturitního vysvědčení/VŠ diplomu vzdělavatele dítěte na 1. stupni

  • kopie VŠ diplomu vzdělavatele dítěte na 2. stupni

  • čestné prohlášení vzdělavatele žáka, pokud je jiný než zákonný zástupce

  • kopie rodného listu dítěte

3. Řádně vyplněné a podepsané tiskopisy (ke stažení v Dokumentech)

Doporučujeme vše vyřizovat s dostatečným časovým předstihem.

Především v Pedagogicko-psychologických poradnách bývají delší čekací lhůty.