Přezkoušení

Přezkoušení probíhá dvakrát do roka na konci pololetí a ze všech vzdělávacích oblastí daného ročníku - rodina se při vzdělávání řídí ŠVP školy - doporučujeme si vždy na začátku školního roku zjistit učivo daného ročníku.

Na naší škole praktikujeme přezkoušení - pololetní hodnocení - formou rozhovoru nad portfoliem a prezentací půlroční práce v jednotlivých oblastech. Znamená to, že žák přiveze na setkání svoji práci za dané pololetí v různých podobách (šanony s výstupy z jednotlivých prací, pracovními listy, projektové výstupy, deníky, kroniky, pracovní sešity, výtvory, fotografie či jiné prezentace na flash disku apod.) a představuje nám ji.

Ještě před setkáním je nutné doručit do školy sebehodnocení, zpětnou vazbu rodičů a vzdělavatelů s návrhy známek. Žáci druhého stupně s tímto společně posílají i zadané práce z hlavních předmětů.

Rodiny průběžně informujeme e-mailem.