Informace o škole

Naše vize

MY VŠICHNI jdeme společnou cestou s chutí naplnění školy dětmi a spolupracujícími rodiči

Masarykova základní škola Tanvald, příspěvková organizace

Hlavní budova: Školní 416, 468 41 Tanvald

Telefon: +420 483 394 345

IČO  43256791

RED-IZO  600010473

IZO 10277368

Zřizovatel: Město Tanvald

Datová schránka : yqwkjb5

Principy smíšených tříd Trojlístku

Organizace školního roku 2023/2024

Vyučování ve školním roce 2023/2024 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 4. září 2023

JSME ŠKOLOU

Školská rada

Rada školy Masarykovy základní školy Tanvald složena ze šesti členů, dva jmenuje zřizovatel školy, dva jsou volení z řad pedagogických pracovníků a dva jsou voleni ze zákonných zástupců nezletilých žáků. Funkční období rady jsou tři roky.

Do zápisů z jednotlivých schůzek je možné nahlédnout v kanceláři školy.

Jejími členy jsou

Ředitelka: Mgr. Jana Duňková

Zástupkyně ředitelky: Ing. Iva Knápková

Právní forma: příspěvková organizace

Zřizovatel: MĚSTO TANVALD