Montessori

Nově třídy Montessori

Výuka je realizována v heterogenních třídách, spojené jsou vždy tři ročníky 1.- 3., 4.- 6., 7. - 9., což reflektuje přirozené prostředí běžného života a umožňuje individuální postup, vzájemnou inspiraci a vytváří nesoutěžní prostředí, s akcentem na osobní posun.

V prvním trojročí provází děti týdenní plán, se kterým se učí organizovat svá dopoledne, a pracovat s časovým rámcem. Montessori pedagogika zahrnuje individuální přístup k jednotlivci, možnost volby, svobodu pohybu. Každý se může rozvíjet svým tempem, podle svých možností a schopností. Věková různost dovoluje širší prostupnost témat dle individuálních potřeb dětí. Jádrové učivo každé dítě rozšiřuje dle svých zájmů a dovedností. Svobodu vyvažuje zodpovědnost, individuální přístup k jednotlivci uvádí do rovnováhy důraz na budování vzájemného společenství. 

Důležitým pilířem je osobnostní růst, směřování k hodnotám pravého lidství prostřednictvím každodenního rozvoje sociálních dovedností.